Okategoriserade

Sjukdomen KOL

KOL är en förkortning av en sjukdom med det fullständiga namnet: kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Denna sjukdom drabbar lungorna och förknippas främst med rökning, som är en av de främsta anledningarna till att en person insjuknar i KOL. Sjukdomen kan få konsekvenser för hela kroppen eftersom immunförsvaret blir nedsatt när andningen försvåras. För något decennium sedan var KOL inte lika vanligt som det är idag, men tyvärr är denna sjukdom såpass vanligt förekommande att mellan 5 till 8 procent av Sveriges befolkning är drabbad. Därmed är den betraktad som en folksjukdom.

Många olika problem

Smiling woman snapping cigarette in half on white background

Att röka är något av de värsta man kan göra ur hälsosynpunkt. Nikotinet går in i kroppen och försämrar andning, kondition, hudens elasticitet och mycket annat. En del magrar av och får en ihållande hosta som verkar komma från lungornas absoluta djup. Det är just denna hosta som kan vara ett tecken på att man lider av KOL. Det är ofta så att kvinnor drabbas värre av KOL, vilket kan ha att göra med att kvinnor har en tendens att förlora mer vikt än män. Många får även problem med andnöd och för vissa slutar lungorna slutligen helt att fungera.

Sluta röka nu

Statistiken är såpass skrämmande att den säger att nästan hälften av alla rökare drabbas av KOL. Det tar lång tid att utveckla den där riktigt kraftiga hostan och har man kommit dit är det svårt att vända tillbaka. Det bästa man kan göra för att undvika denna farliga sjukdom är att sluta röka omgående. Det är smartare att istället göra ett sunt val i livet och börja träna för att förbättra lungornas kapacitet. Gör gärna träningen roligare med vattenflaskor med tryck och en rolig träningskompis. Lungorna tappar en del av sin förmåga när du blir gammal, därför är det klokt att jobba förebyggande.