Kategori Okategoriserade

E-ciggen – rökning på elektriskt vis

E-ciggen – rökning på elektriskt vis

För den som vill sluta röka, kan livet te sig som ett verkligt inferno. Men det finns dock många hjälpmedel att införskaffa för att bli kvitt röksuget eller för att trappa ned. Ett av dessa sätt är att köpa en e-cigg istället för vanliga cigaretter eller sätta på sig nikotinplåster […]

Läs mer

Snus istället för cigaretter

Snus/snuff

I Sverige är det vanligare med snus jämfört med cigaretter. Enligt statistik från SCB har Sverige den lägsta andelen rökare jämfört med andra länder i Europa, men samtidigt är den totala tobakskonsumtionen ganska hög. Detta kan förklaras med att många väljer att snusa istället för att röka, speciellt bland männen. […]

Läs mer

Sjukdomen KOL

Portrait of a young man blowing nose over colored background

KOL är en förkortning av en sjukdom med det fullständiga namnet: kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Denna sjukdom drabbar lungorna och förknippas främst med rökning, som är en av de främsta anledningarna till att en person insjuknar i KOL. Sjukdomen kan få konsekvenser för hela kroppen eftersom immunförsvaret blir nedsatt när andningen […]

Läs mer

Hälsofaror med att röka

Hälsofaror med att röka

Idag finns det sannolikt ingen i Sverige som inte är medveten om att det medför stora risker för hälsan att röka. Trots det finns det fortfarande en stor del av befolkningen som röker, och därför finns det fortfarande anledning att informera och påminna om de faror som rökning innebär. Den […]

Läs mer