Okategoriserade

Hälsofaror med att röka

Idag finns det sannolikt ingen i Sverige som inte är medveten om att det medför stora risker för hälsan att röka. Trots det finns det fortfarande en stor del av befolkningen som röker, och därför finns det fortfarande anledning att informera och påminna om de faror som rökning innebär.smoking-1026559_640

Den första sjukdomen som många tänker på i relation till rökning är sannolikt lungcancer. Ett halsbloss från en cigarett gör att man drar ner mer än 8 000 skadliga ämnen i kroppen, och dessa transporteras snabbt ut i blodet via lungorna. Några exempel på de gifter som finns i cigarettrök är arsenik, kadmium, kolmonoxid, formaldehyd och vätecyanid. Ungefär 60 av de ämnena är cancerogena, det vill säga kan orsaka cancer. Det är inte heller bara i lungorna som det finns risk att man utvecklar cancer. Rökare löper också högre risk att utveckla cancer i urinblåsan, matstrupen, bukspottkörteln och tarmarna. I snitt varannan rökare dör i förtid, och man räknar med att rökning i genomsnitt förkortar livslängden med tio år.

Det beror inte bara på cancer, utan också på de andra sjukdomar som rökning kan leda till. Det finns till exempel en rad lungsjukdomar som är kopplade till rökning, som astma, lungemfysem, lunginflammation och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Särskilt den sistnämnda är en allvarlig sjukdom som påverkar livskvalitén, då man får mycket svårt att andas och lätt blir andfådd.

Rökning försämrar konditionen generellt, även om man inte drabbats av KOL. Det beror på att rökning både ger ökad puls och ökat blodtryck, och dessutom gör att blodkärlen drar ihop sig. Det är med andra ord det motsatta som händer med kroppen jämfört med om man tränar kondition. Rökning kan göra att man får svårt att utöva någon form av sport överhuvudtaget, eftersom man kan bli djupt andfådd bara av att gå i trappor. Till och med en lågintensiv sport som bowling kan bli en prövning. Dessutom är de flesta ställen där man kan spela bowling i Stockholm rökfria, vilket kan utgöra ytterligare ett hinder. Om de hälsofaror man utsätter sig för inte är tillräcklig anledning för att man ska sluta röka, kanske ens intresse för sport eller ens sociala liv i alla fall kan vara det.