Anti tobak & rökning

Är shisha lika farligt som rökning?

Har du testat på att röka vattenpipa, eller shisha som det ibland kallas? Det är ett populärt rökdon som främst används för att röka smaksatt tobak och du kan numera få tillgång till vattenpipor i de allra flesta storstäderna över hela Sverige. Andra namn som du kan stöta på är n’arghile, ghelion och hookah. I och med att det blivit såpass populärt att röka med hjälp av vattenpipa är det relevant att fråga sig om det är bra för hälsan? Är shisha ett bra alternativ för den som vill sluta röka cigaretter eller cigarrer? Sanningen är nog chockerande för många.

rattfan2.se

Hälsoskador med vattenpipor

Många restauranger erbjuder sina kunder vattenpipor medan de väntar på maten, det gäller framförallt restauranger som serverar mat från Mellanöstern. Trots att vattenpiporna har sitt ursprung i Indien så är det väldigt vanligt att man ser dem i stora delar av central och södra Asien. När du röker shisha filtreras tobaken genom vatten och en del av nikotinet absorberas. Röken innehåller dock fortfarande tobak och även skadliga ämnen som tjära, tungmetaller och kolmonoxid. En faktor som spelar stor roll är att man oftast sitter och röker shisha under långa perioder. En timme med en shisha motsvarar ca 100 cigaretter, dvs. fem paket. Även den passiva rökningen innehåller skadliga ämnen. Restauranger gör allt för att göra sin verksamhet mer attraktiv, bland annat genom att anlita företag som Qleano som sköter städningen, men shisha och vattenpipor borde komma med en varning. Det är många som luras av de söta dofterna och tror att rökning av shisha inte är farligt.

Andra faror med shisha

Rökande av shisha blir alltmer utbrett och man uppskattar att ca 100 miljoner röker någorlunda frekvent. Många ägnar inte särskilt många tankar åt själva rökningen eftersom det är mer sett som en social aktivitet. Annan problematik som uppstår i samband med shisha är munsjukdomar. Anledningen bakom detta är att munstycket oftast går runt till flera olika personer och därmed riskerar alla att bli sjuka om någon bär på en sjukdom. Herpes, streptokockinfektioner och tuberkulos är några av de sjukdomar som setts i samband med shisha-rökning. I Sverige måste du vara 18 år gammal för att köpa vattenpiptobak, dock är tobaken ansedd som mindre skadlig och det är enklare att få tag i. Sanningen är att vattenpipor skadar lungorna och och kolmonoxid-halten är flera gånger högre än i röken från vanliga cigaretter. Rök från en vattenpipa kan innehålla 11 ppm kolmonoxid medan cigarettrök innehåller runt 1,9 ppm. En stor skillnad som förhoppningsvis får folk att tänka till innan de röker shisha.