Okategoriserade

Snus istället för cigaretter

I Sverige är det vanligare med snus jämfört med cigaretter. Enligt statistik från SCB har Sverige den lägsta andelen rökare jämfört med andra länder i Europa, men samtidigt är den totala tobakskonsumtionen ganska hög. Detta kan förklaras med att många väljer att snusa istället för att röka, speciellt bland männen. På många sätt visar nya studier att det finns många fördelar med snuset istället för cigaretter. Bland annat är det mellan 95-99 procent % skadligt att snusa istället för att röka. Nu talar Europa om Sveriges hälsoframgång och man höjer upp snuset som den stora bidragande orsaken.

Lägre risk att drabbas av sjukdom

Sverige har färre tobaksrelaterade hälsoproblem tack vare att fler snusar istället för att röka. Forskning visar att svenskar generellt sett löper lägre risk att drabbas av tobaksrelaterade hälsoproblem än människor i andra Europeiska länder. Detta förklarar forskarna med att det i Sverige finns en större andel personer som använder snus istället cigaretter. Trots att även snusning har negativa hälsoeffekter, anses de vara betydligt mindre omfattande än de orsakade av rökning. Snusets tillverkningskostnader är bara en bråkdel den som cigaretterna står för, det indikerar att snuset har en stor internationell potential. Trots all den positiva forskningen och expertuttalanden så fortsätter politiker dock att jämställa snusets hälsorisker med cigaretter.

Trots fördelar, inte riskfritt

Självklart ska man veta att snus inte är riskfritt, all forskning pekar dock på att det inte går att jämföra med cigaretters hälsorisker. Många ser nu Sverige som ett bevis på sina teser om snuset som en ersättningsprodukt till cigaretten. Dessa experter och forskare jobbar dock i stark motvind och har svårt att lägga fram sin fakta på grund av fördomar från politiker och lagstiftare. Snuset har som Svensk exportvara en stor potential internationellt. Inte minst på grund av sin relativt låga tillverkningskostnad. Frågan kvarstår dock om det går att ersätta tobak med annan tobak? Det är argumenten som politikerna lägger fram.