Kategori Okategoriserade

Sjukdomen KOL

Portrait of a young man blowing nose over colored background

KOL är en förkortning av en sjukdom med det fullständiga namnet: kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Denna sjukdom drabbar lungorna och förknippas främst med rökning, som är en av de främsta anledningarna till att en person insjuknar i KOL. Sjukdomen kan få konsekvenser för hela kroppen eftersom immunförsvaret blir nedsatt när andningen […]

Läs mer

Hälsofaror med att röka

Hälsofaror med att röka

Idag finns det sannolikt ingen i Sverige som inte är medveten om att det medför stora risker för hälsan att röka. Trots det finns det fortfarande en stor del av befolkningen som röker, och därför finns det fortfarande anledning att informera och påminna om de faror som rökning innebär. Den […]

Läs mer