Anti tobak & rökning

Mindre stress med rökstopp

Många känner nog igen sig med påståendet att de röker för att lugna ner sig eller för att minska stressen i vardagen. En studie som genomfördes redan 2010 på Barts och The London School of Medicine and Dentistry visar dock att man bör sluta röka helt om man verkligen vill minska stressen. Studien genomfördes på 469 rökare som lagts in på sjukhus för hjärtproblem. Forskaren bakom studien är Peter Hajek, och han menar att rökare ser cigaretterna som ett sätt att hantera sin stress. Det fick han också bekräftat i sin studie, som visade att 85 procent av rökarna trodde att rökningen hjälpte dem med stress. Ett år efter att rökarna hade lagts in på sjukhus gjordes en uppföljning som visade att 41 procent av deltagarna i studien hade slutat röka och hållit fast vid sitt rökstopp under hela året. Dessa deltagare hade minskat sin stressnivå med hela 20 procent. Hos de deltagare som återgått till att röka efter sjukhusvistelsen syntes ingen skillnad alls i deras stressnivåer.blonde-828927_640

Trots det är det vanligt att före detta rökare återigen plockar upp vanan under perioder då de upplever stress. Peter Hajek tror att en av anledningarna till att rökare felaktigt ser cigaretterna som ett sätt att lindra stress är för att rökare som är beroende av cigaretter blir irriterade och upplever abstinensbesvär när de inte röker under en längre period. När de väl röker känns det därför som en lättnad, när det i själva verket bidrar till att hålla kroppens stressnivåer höga – studien visade att rökning kan bidra till kronisk stress.

Enligt Hajek genomgår en rökare en ny period av stress varje gång han eller hon tar en ny cigarett. Röker man 20 cigaretter om dagen är det 20 stressperioder som kroppen utsätts för. Vill man bespara kroppen den påfrestningen finns det bara ett sätt – att sluta röka. Det gäller bara att komma över den första perioden av abstinens.

Något annat som kan orsaka stress är att vara värdinna för en stor fest. Om du håller på att sluta röka och vill ge din kropp den vila den förtjänar kan du göra det lätt för dig genom att beställa catering till festen. Det kan du till exempel göra på Primacatering.se.