Anti tobak & rökning

Sluta röka-plan

Då det gäller flesta livsstilsförändringar man står inför är det en mycket bra idé att ha gjort upp en plan. Skälet till det att man helt enkelt blir mer framgångsrik vad det gäller att uppnå de mål man föresatt sig att man ska uppnå.

Det gäller naturligtvis även i de fall man har tänkt sig att sluta röka. För att lyckas sluta röka är förberedelserna fram till rökstoppsdagen avgörande för hur väl man lyckas uppnå målet att just sluta röka.

 

Sluta röka-planen
Det är bra att skriva ned alla möjliga anledningar man har för att vilja sluta röka. Saker som att ett rökstopp påverkar ens hälsa på ett positivt sätt eller att man sparar pengar på att sluta röka. Så steg ett är att skriva ned varför man vill sluta. Då kan man gå tillbaks, läsa igenom och påminna sig om varför de gånger det känns motigt efter att ha slutat röka.

Fastställ ett datum då rökstoppet ska ske. Att uttala avsikten att sluta röka för sig själv och andra kan fungera betydligt bättre än vad man i regel tror. Likaså att skriva ett avtal med sig själv om att man ska sluta röka med det beslutade datumet.

Sök stöd hos familj och vänner. Vem mer har tänkt sluta röka? Skriv ned i planen, kanske kan fler sluta röka samtidigt och sporra varandra! Skaffa appen Rökfri och öppna ett konto. Den finns både i mobilen och på nätet. Se där ytterligare ett stöd som kan vara till god hjälp då man slutar röka.

Cigarette butt

Cigarette butt

 

Rökstoppsdagen
Då rökstoppsdagen är inne se till att vara både mentalt och fysiskt förberedd. Redan kvällen innan ska alla askfat och eventuella cigaretter tas bort. Den som brukar börja dagen med en cigarett och en kopp kaffe bör byta ut kaffet mot te, eftersom kaffet kan trigga igång reflexen och suget efter en cigarett. För det fall suget inträffar drick ett glas vatten. Se till att tänka på något helt annat. Bryt tankar om att ta en cigarett. Gör något annat. Suget brukar klinga av efter en stund. Har man väl lyckats hålla sig nikotinfri i endast 48 timmar så är nikotinet ute ur kroppen. Då är det bara att fortsätta, eller hur.